Mniej więcej od połowy lat 80. niektórzy instruktorzy udzielają się na łamach poczytnych wówczas czasopism. Artykuły na temat chińskich oraz wietnamskich sztuk walki wypełniają lukę, która istniała w Polsce z uwagi na brak literatury fachowej.
Kilka luźnych przykładów:
1. Magazyn „Budo” zamieszcza teksty różnych instruktorów.
2. Stałym współpracownikiem „Rekreacji Fizycznej” zostaje Janusz Szymankiewicz.
3. „Żołnierz Polski” drukuje artykuły Krzysztofa Kondratowicza.
4. Na łamach „Świata Młodych” kung fu propaguje Andrzej Braksal.

Grudzień 1985. Wydano pierwsze w Polsce pismo poświęcone w całości sztukom walki. Ukazywało się ono nieregularnie przez kilka lat.

Nieco na marginesie poruszano w magazynie tematykę dotyczącą kung fu.

Na okładkach „Budo” ukazywano sylwetki liderów różnych sztuk walki.

Rekreacja Fizyczna – „Rady Chueh Yuana”.

Rekreacja Fizyczna – „Przykazania Chueh Yuana”.

Rekreacja Fizyczna – „Rady mistrza Shieu Hsu”.

Rekreacja Fizyczna – „Rady praktyczne mistrza H. B. Un”.

Rekreacja Fizyczna – „Prawo kung – fu”.

Żołnierz Polski – „Pszczyński Shaolin braci Brudny”.

Żołnierz Polski – „Vo Quyen”.

Rekreacja Fizyczna – „Formy Kung Fu”.

Rekreacja Fizyczna – „Zagadka klasztoru Shaolin”.

Rekreacja Fizyczna (1986) – „Chińskie certyfikaty dla Polaków”.

Rekreacja Fizyczna – „Czarny Smok w Lęborku”.

Rekreacja Fizyczna – „Kieu – dung wietnamscy Ninja”.

Rekreacja Fizyczna – „Zasady walki”.

Rekreacja Fizyczna – „Kule energii”.

Rekreacja Fizyczna – „Shaolin warszawski”.

W „warszawskim Shaolinie” odbywały się m. in. ogólnopolskie Letnie Akademie Kung Fu, konkursy wiedzy o kulturze i filozofii dalekiego wschodu, kursy instruktorskie. Tam też wzbogacał swoją wiedzę D. Muraszko i jego uczniowie.