Nieliczne fotokopie pracy dotyczą tekstów bardziej przyjaznych w lekturze. To oczywiście „wierzchołek góry lodowej” ukazujący całość.

Wstęp

Rozwój psychomotoryczny dziecka

Proces wychowania w warunkach reżimu treningowego

Wnioski, zakończenie, postulaty